Nahajate se:   domov - Razvoj podeželja

Razvoj podeželja RS 2014-2020

Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020 (sredstva zagotavljata EU in SLO)

JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.2

Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2017 za s.p., ter mikro, mala in srednja podjetja

Začetek izvajanja projekta: 19.6.2018

NAZIV AKTIVNOSTI: Prizidava obstoječega proizvodno-trgovskega objekta za potrebe mesnice in nakup tehnološke opreme

POVZETEK

Osnovna dejavnost podjetja je proizvodnja mesnih izdelkov s šifro dejavnosti 10.130. Glavna dejavnost podjetja je proizvodnja in prodaja mesa in mesnih izdelkov, ki se prodajajo v lastni specializirani prodajalni na drobno. Proizvodni asortiman zajema več vrst svežega in predelanega mesa.

Podjetje je na javnem razpisu kandidiralo z prizidavo objekta za potrebe mesnice, s katero se bodo razširili proizvodni prostori za predelavo, ter nakupom nove tehnološke opreme. Naložba je bila nujna, saj so proizvodno predelovalni prostori zaradi povečanega povpraševanja postali premajhni. Zaradi potrebe optimiziranja delovnega procesa, zagotavljanja zadostnih količin proizvodov in povečanega povpraševanja po izdelkih smo se odločili za nakup tehnološke opreme in sicer: mešalec, kuhalni kotel, polnilka in stroj za odstranjevanje kit.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Zaradi potrebe optimiziranja in avtomatizacije delovnega procesa predelave, nujnosti posodabljanja tehnološke opreme za predelavo, zniževanja stroškov in povečanega povpraševanja po izdelkih se je podjetje odločilo na jugo vzhodni strani obstoječega proizvodno-trgovskega objekta za investicijo v prizidavo za potrebe mesnice, s katero se bodo razširili proizvodni prostori za predelavo, ter izvedel nakup nove tehnološke opreme. Z izvedbo prizidave dela proizvodnih prostorov za potrebe mesnice se bodo dodali naslednji prostori: hladilnica, garderobe, sanitarije, prostori za aditive, shramba 2x, prostori dvigala, povezovalni hodnik in vetrolov. V etaži prizidka in mansardi obstoječega objekta se tako pridobijo najmanj trije novi prostori za potrebe skladiščenja in nadaljnje predelave surovin. V okviru investicije bo kupljena sledeča oprema: mešalec, kuhalni kotel, polnilka in stroj za odstranjevanje kit. Ta investicija je bila predmet javnega razpisa.

CILJI

  • selektivno razviti izdelke z višjo dodano vrednostjo, v največji možni meri usklajeno z željami in potrebami sodobnega kupca;
  • prestrukturirati in urediti širok portfelj izdelkov in prilagajati izdelke kupcem in tržnim segmentom;
  • pozicionirati ponudbo svežega mesa in mesnih izdelkov kot najboljšo na lokalnem in regionalnem trgu;
  • razvijati nove izdelke in storitve v skladu s tržno strategijo in pričakovanji kupcev;
  • sistematično razvijati poslovne procese za večjo stroškovno racionalizacijo in povečevanje produktivnosti;
  • ohraniti in izboljšati doseženi tržni položaj.

PRIČAKOVANI REZULTATI

  • povečanje tržne proizvodnje zaradi povečanja povpraševanja po naših izdelkih,
  • izboljšanje ekonomske uspešnosti zaradi večjih predelovalnih kapacitet,
  • ohranitev delovnih mest in zmanjšanje obsega fizičnega dela,
  • Projekt finančno podprt s strani Evropske unije. Več o samem projektu na spletni strani PRP.